Posted on

В цялата планета непрекъснато се създават и ползват страшно много на брой и различен вид автомобилни гуми.

old tyresПо наредба дистрибуторите са длъжни да предоставят пространство, в територията на сменяне и търговията на гуми, там където гражданите да могат лесно да дадат обратно своите собствени ИУГ и в продължение да са дадени за използване и/или обработване. За облекчаване на вносителите и производителите при плащане на такса за гуми, Гумирек ЕАД предоставя на своите собствени членове, работеща система по събиране, транспортиране, използване или/и рециклиране на гуми.

Екотакси за рециклиране на гуми се налагат поради, нуждата от изграждане на с-ми за събиране, преместване, оползотворяване или/и обработване, за да се попречат унищожението над околната среда. Нерядко гумите са наслагвани на прекалено много купища или пък директно изхвърляни на открито. В дългосрочен план постоянната липса на конструирани с-ми по транспортиране, събиране, ползване и/или рециклиране на автомобилни гуми, води след себе си до заплаха за екологичното равновесие. В краткосрочен срок може това да доведе до зараждането на неконтролируеми пожари.

Организацията Гумирек ЕАД осъзнава важността на затруднението, обвързан с наложителното по закон рециклиране на автомобилни гуми. Съдействието ни решава спорната тема с извън срока на годност гуми от събирането им до екологосъобразното ползване и/или преработване.

Имаме реалната възможност да понижим от тежестта на нужното плащане на продуктова такса за автомобилни гуми, тъй като може да ги използваме с най-ниски разноски. Работим за това автомобилните гуми да не бъдат изхвърлени в природата, да не замърсяват и да не предизвикват ситуации от рисков характер.

Сайтът: плащане на продуктова такса за гуми